Back to All Events

Meetup Trading FX & Crypto for beginners

MEET-UP Trading FX & Crypto for beginners

Stockholms första Meet-up med Sveriges första kvinnliga cryptospecialist Heaven Bereket är äntligen här.

Ingen tidigare erfarenhet krävs inom ämnet. Eventet är gratis och det enda du behöver göra är att registrera dig och ta med din laptop, padda eller smartphone.

Medverkande i 18 år och uppåt är välkomna att delta i en kort utbildning om Crypto och Forex med en av Sveriges ledande kvinnliga trader som idag också driver Bambino Foundation. Heaven har tradat i 5 år och utbildat globalt nästan 900 människor i förmån för att betala hälsovårdskostnader för barn i afrikanska länder.

www.bambinofoundation.com

Målet är att involvera fler kvinnor och öka mångfalden i branschen.

Efter Meet-up kan du välja att antingen;

A) Fortsätta utveckla lärandet i trading och gå med i Bambino Foundations Trading skola och samtidigt stödja tillgång till vård för barnen. www.bambinofoundation.com

B) Bygga på din karriär med Blockchain Training via BlockGeeks utbildningsplattform och bli en av de få Blockchain-utvecklarna i Sverige.

Hoppas att vi ses där,

// Team Bambino i samarbete med Empwr, Changers Hub and UniTechx

English:

Stockholm's first Meet-up with Sweden's first female crypto specialist Heaven Bereket is finally here.

No previous experience is required within the subject. The event is free and the only thing you need to do is register and bring your laptop, tablet or smartphone.

Participants 18 years and older are welcome to attend the MEET-UP which is a short education on Crypto and Forex with one of Sweden's leading female trader which she today also runs the Bambino Foundation. Heaven has been trading for 5 years and have educated globally nearly 900 people in favor of paying healthcare costs for children in African countries.

www.bambinofoundation.com

The goal is to involve more women and increase diversity in the industry.

After the MEET-UP you can choose to either;

A) Continue Master the trading skills and join Bambino Foundations Trading school and at the same time support the access to healthcare for the kids. www.bambinofoundation.com

B) hop- on and advance your career with Blockchain Training via BlockGeeks Education Platform and be one of the few Blockchain developers in Sweden.

Hope to see you there,

//Team Bambino in collaboration with Empwr, Changers Hub och UniTech

Later Event: September 27
UniTech Hackathon 2019